In verband met de Corona epidemie vonden er ruim twee jaar geen gezamenlijke activiteiten plaats.

23 maart 2022.

Na twee jaar en twee weken kon er in BS De Mussenberg weer een lezing plaatsvinden.

Voor ruim zeventig aanwezigen vertelde Mart Graef over zijn jeugd in Horn. Minder dan twee jaar heeft hij in zijn geboortedorp gewoond, maar tussen 1950 en 1970 kwam hij er vaak logeren bij oma van de Heugde of oma van de Ruytersweg.

In zijn presentatie vertelde Mart ook waar de naam Graef vandaan komt, en hoe deze uit Duitsland afkomstige familie na veel omzwervingen in Horn terecht is gekomen.

Het was een boeiende avond met veel documenten, foto’s en verhalen. Het publiek, waaronder zich veel telgen van de familie Graef bevonden, heeft genoten.

 

IMG 20220323 212929660 bew Klein      IMG 20220323 212904948 Klein

 

 

20220406-Kroniek-3.jpg

06 april:

Belangrijke gebeurtenissen komen in de krant en verdwijnen vervolgens weer snel uit de belangstelling.

Onbelangrijke gebeurtenissen komen niet in de krant, maar worden gekoesterd in de herinnering van degenen die ze hebben meegemaakt.

Dat heeft tot gevolg dat over het leven van alledag nauwelijks iets wordt vastgelegd.

Om daar iets aan te doen nam een werkgroep van de Heemkundevereniging Horn in 2010 het initiatief om een jaarlijkse kroniek te samen te stellen, waarin chronologisch wordt beschreven wat er zich in het afgelopen jaar in Horn zoal heeft voorgedaan, ook al heeft dat de krant niet gehaald.

 

 

20220406 Kroniek 2

 

 

Woensdagavond 6 april heeft voor de twaalfde keer onder grote belangstelling in BS De Mussenberg in Horn de presentatie van de Kroniek Horn 2021 plaatsgevonden.

De werkgroep kroniek met Jan Claessen, Mia Dings, Betsy Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans van Heemkundevereniging Horn is er wederom in geslaagd alle gedenkwaardige gebeurtenissen in Horn keurig op een rij te zetten. Met 176 pagina’s en 258 foto’s is de kroniek nog groter dan verleden jaar.

 

(Op de foto vlnr: Jan Claessen, Toos Timmermans, Har Schulpen en Betsy Reijnen. Mia Dings was helaas verhinderd).

 

 

20220406 Kroniek 1

 

 

 

Na de pauze was er een geanimeerde quiz gepresenteerd door Adelin Remy.

Voor de beste drie deelnemers was er een smakelijke prijs. 
De antwoorden van de quiz zijn te vinden in de kroniek.

 

De kroniek is verkrijgbaar voor € 8,50 bij Henk Schreurs, Dorpstraat 20,

bij SPAR Ruud & Sylvia of bel met 0642101223 en u wordt doorverwezen.

 

 

De dames Mien Janssen, Agnes Knoops, Betsie Reynen, Jeanne Theeven en Toos Timmermans van de heemkundevereniging hebben kransen gemaakt voor de drie wegkruisen die Horn rijk is.

De wegkruisen worden in de week voor Palmzondag versierd met een krans die bestaat uit coniferengroen waarop gele en witte bloemen zijn aangebracht. Het versieren van wegkruisen is een fleurige traditie, die wij in Horn in ere willen houden.

De kransen blijven drie tot vier weken hangen. Het monteren van de kransen was het werk van Rinus Graef.

20220408 Kransen 1     20220408 Kransen 2     20220408 Kransen 3

 

 IMG 20220525 194345084 HDR    IMG 20220525 194653751 bew    IMG 20220525 210512254

Ongeveer 50 personen namen op woensdag 25 mei deel aan de jaarlijkse wandeling van de heemkundevereniging.
Bij de kiosk werd het gezelschap verdeeld in twee groepen, die onder leiding van Adelin Remy en Hermien Hendrikx op pad gingen. De tocht ging langs drie voormalige Maasarmen, die door de meanderende rivier zijn gevormd gedurende de laatste ijstijd, meer dan tienduizend jaar geleden.
De gidsen gaven op boeiende wijze uitleg over de betekenis van de Maas voor de geschiedenis van Horn, zoals het feit dat het kasteel om strategische redenen op een hoornvormig, hooggelegen stuk land aan de rivierbedding werd gebouwd. De sporen van de oude Maasoevers zijn als stijlranden nog goed herkenbaar in het landschap.

Na de wandeling werden wij bij Hotel De Abdij getrakteerd op koffie en vlaai. Het was een heel gezellige en leerzame wandeling, waarvoor de beide gidsen zeker een compliment verdienen.

 

 

Woensdag 8 juni om 20:00 uur gaf een enthousiaste Sam Evers, in scouting uniform, een boeiende lezing voor een vijfenveertig koppig publiek over scouting in Horn.

1100880      1100881

 

De Robert Kennedy Scoutinggroep werd opgericht in 1968 en bestaat al 52 jaar. De lezing had eigenlijk het vijftigjarig jubileum moeten opluisteren, maar dat was vanwege de coronapandemie niet mogelijk, daarom vond ze nu alsnog plaats. Sam Evers deed uit de doeken aan de hand van beelden en films wat scouting is en wat er allemaal gedaan wordt. De scouting is een heel bloeiende vereniging waar veel over te vertellen valt. De aanwezigen hebben genoten.

20220707 105152    20220707 105432

Na jaren kon er weer eens een buitenlandse reis worden ondernomen door de Heemkundevereniging Horn. In de vroege ochtend van 7 juli verzamelden 62 leden zich op het Van Horneplein om deel te nemen aan de excursie naar België. Voordat de grens werd overgestoken stopte de bus te Gronsveld, waar in ‘De Grenedeer’ koffie en vlaai voor ons klaar bleek te staan. Aldus gesterkt durfden we het aan ons te laten rondleiden door de kilometerslange gangen van fort Eben-Emael, gelegen ten zuiden van Maastricht. Dit tussen 1932 en 1935 gebouwde verdedigingswerk, het grootste van België, was bedoeld om een eventuele aanval van het Duitse Rijk af te slaan, maar maakte dat uiteindelijk niet waar. Op 10 mei 1940 wisten Duitse Fallschirmjäger het geschut binnen een kwartier uit te schakelen door op een mijnenvrij voetbalveldje op het dak van het fort te landen, zoals de gids ons uitlegde.

De tachograaf van de buschauffeur registreerde heel wat grensoverschrijdende bewegingen, want de lunch vond in Nederland plaats bij ‘De Grenedeer’, terwijl het middagprogramma zich weer in België afspeelde. Er was gekozen voor een toeristische route door de Voerstreek en het Land van Herve, die nog wat pittoresker werd door een déviation, veroorzaakt door de kermis in Aubel. Gelukkig hadden we een zeer kundige chauffeur, die de bus over karresporen door struikgewas en geboomte wist te sturen, daarbij geholpen door 62 bijrijders.

Zo bereikten we de abdij van Val-Dieu, die in de dertiende eeuw werd gesticht door de cisterciënzers, en die nog altijd in bezit is van die orde. Monniken zijn er niet meer, maar in de zeventiende- en achttiende-eeuwse gebouwen hangt nog steeds de rustgevende sfeer van de zelfvoorzienende kloosterwereld van weleer, zonder elektriciteit, stromend water en smartphones. Een bezoek aan de brouwerij viel buiten ons programma, maar de producten ervan konden worden genoten tijdens de nabespreking op het terras op de binnenhof van de abdij.

Via het Zuid-Limburgse heuvellandschap reden we terug naar Horn. Een applausje was er voor de chauffeur van Ghielen, zonder wie we niet ver waren gekomen, en voor Adelin Remy, die het allemaal georganiseerd had.

20220707 152748    20220707 160507

 

IMG 20220813 WA0000   IMG 20220813 WA0001

14 augustus 2022

Dames van de werkgroep kroedwès hebben voor het dertiende jaar op rij kruiden en gewassen geplukt die nodig waren voor het maken van de kroedwès. Ondanks de droogte werden er toch nog voldoende kruiden en gewassen verzameld voor circa 200 kruidenbosjes. In een prachtig versierde kerk werd de kroedwès op zondagmorgen uitgedeeld en gezegend.

Na de H. Mis werd bij Café Aan de Kirk onder het genot van een kopje koffie/thee en een stukje vlaai nog gezellig nagepraat.

Dankzij de medewerking van Thea Dirks, Mien Janssen, Agnes Knoops, Mieke Nieboer, Betsie Reijnen, Antoinette Rooswinkel, Jeanne Theeven en Toos Timmermans is deze activiteit niet meer weg te denken uit Horn.

kroedwes

 

Drieëntwintig augustus hebben wij ons lokaal in BS De Mussenberg verhuisd.

Als gevolg van de herschikking van de kleutergroepen van de school moesten ons lokaal verlaten en kregen een ander lokaal aangeboden.
Dit lokaal ligt op de hoek Mussenberg/Voogdenstraat en is ook zoals vanouds via de kleuterspeelplaats bereikbaar. (Even doorlopen).
Hierbij een impressie van het resultaat van het nieuwe lokaal.
 
IMG 20220825 114813556 HDR   IMG 20220825 114820922 HDR   IMG 20220825 114826072 HDR   
 
IMG 20220825 114838275  IMG 20220825 114858498   
 

Woensdag 7 september gaf Annie Schreuders-Derks een lezing over ‘Een leven lang in Limburg’, een reis door de 20e eeuw.

Aan de hand van een reis door het leven, van geboorte tot overlijden, vertelde ze met een eigentijds tintje over de Limburgse volkscultuur, met aandacht voor religieuze tradities en gebruiken uit het rijke Roomse Leven.
Ook waren er veel verwijzingen naar en voorbeelden van de specialiteiten van verschillende heiligen, die als patrones en patroon over verschillende beroepsgroepen waken en in geval van nood te hulp worden geroepen. Een cultuurgeschiedenis van alledag: herkenbaar voor velen, interessant voor iedereen.
Het werd dan ook een leerrijke, amusante avond, waarvan de 55 aanwezigen in de aula van BS De Mussenberg hebben genoten.
 
20220907 200149   20220907 200314
 
 
In zijn lezing liet bestuurslid Adelin Remy zien hoe het onderwijs zich in Horn ontwikkeld heeft.
 
Vòòr 1800 was meestal de koster belast met het onderwijs aan de kinderen van de parochianen.
In de negentiende eeuw nam de gemeente die verantwoordelijkheid over en werden er openbare scholen opgericht. De gemeente betaalde dit openbaar onderwijs mondjesmaat en de ouders moesten via schoolgeld meebetalen aan de scholing van hun kinderen. Het rijk voelde zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar onderwijs en zou dat in 1857 bij wet regelen. Hierover kreeg de gemeenteraad van Horn een dusdanige ruzie met de provincie dat de school zelfs tijdelijk gesloten werd. Uiteindelijk werd de kwestie geschikt en zette de gemeente zich in voor een nieuwe school, die een goede naam zou krijgen.
In 1917 kwam er een nieuwe onderwijswet, waarbij ook niet-openbare scholen door het rijk betaald zouden worden. Dat zou grote gevolgen hebben in Horn. Het vormde op termijn de basis voor de stichting van een katholieke meisjesschool en een katholieke jongensschool. Die situatie bleef bestaan tot ver in de twintigste eeuw, toen de twee aparte scholen in Horn om “niet-pedagogische” redenen weer gemengd werden. Naast die twee lagere scholen was er ook een bewaarschool, die later uitgroeide tot kleuterschool Het Kwetternest. Uiteindelijk bleef er na de invoering van de wet op het basisonderwijs door een fusie nog maar één basisschool over.
Adelin besteedde ook aandacht aan de verschillende schoolgebouwen die er in de loop van de tijd zijn geweest. Daarbij hoorde ook de bij velen onbekende Martinusschool, die naast de Mariaschool en de Jozefschool bestond.
De lezing werd bijgewoond door 40 belangstellenden.
 
Onderwijs in Horn
Het is honderdtwee jaar gelden dat de eerste buurtvereniging in Horn, de ‘Rochusput’ werd opgericht. Het honderdjarig jubileum had dan
ook twee jaar leden gevierd moeten worden, maar de corona-epidemie stak daar een stokje voor. Dat is wel heel toepasselijk voor een
buurtvereniging die genoemd is naar een heilige die eeuwenlang werd ingeschakeld om epidemieën te bestrijden.
 
Sint Rochus werd de tweede patroon van de Martinusparochie, na een succesvolle actie van deze heilige bij de bestrijding van een epidemie
in Horn in 1880. Wie Sint Rochus was en waarom hij de patroon van de ‘put van het brook’ werd, kwam aan de orde in het verhaal dat Adelin
Remy vertelde over de honderdjarige put.
ook de oprichters van de put werden door Adelin voor het voetlicht gebracht, en dan met name de eerste voorzitter Harrie Caris, de ‘Sjnor van ’t
Brook’, die maar liefst 45 jaar op zijn post bleef en met veel verve zijn taak uitoefende. Ook de andere opeenvolgende voorzitters van de put
passeerden de revue. Adelin liet zien in welke activiteiten de Rochusput van het Brook uitblonk en nog steeds uitblinkt. Ook werd duidelijk waar
de ‘put’ precies ligt, en hoe de buurtvereniging zich tot op de dag van vandaag inspant om het
erfgoed van de SintRochusput te bewaren en te beschermen.
Het werd een leuke avond, niet alleen voor de bewoners van het Brook, maar ook voor Hornenaren van de andere putten, die veel zullen hebben
herkend in het verhaal van de SintRochusput.
De lezing werd bezocht door 61 belangstellenden.
 
Rochusput 1    Rochusput 2
 

2022 12 01 WielHugo    Kano 2022 12 01 HoBo

In de zomer van 2009 maakten Maaseikenaren Hugo Hoedemakers en Wiel Borkelmans een kanotocht op de Maas, van de bron tot aan de monding ervan in de Noordzee bij Rotterdam. Dit werd een avontuur van twee Maaseikenaren.

Het is het verhaal van een dromer en een drijver. Samen vertellen zij op ludieke wijze hoe ze als onervaren kanovaarders, hun beider droom realiseerden. Ze vertellen over het ontstaan van het idee, de voorbereidingen, de oefentochten en de uiteindelijke expeditie waarbij de twee avonturiers 28 dagen tot elkaar veroordeeld waren. Met omslaan en weer boven water komen, op een Maas die met de dag meer en meer respect afdwong.   

Wiel en Hugo zijn geboren vertellers, die gezegend zijn met een behoorlijk grote dosis humor. Het wordt een verhaal dat iedereen die van onze Maas houdt, zal kunnen smaken. Het publiek, dat bestond uit 51 belangstellenden, genoot met volle teugen van hun verhaal.

Zie voor meer info op internet de website: HoBo maasafvaart .

Naar boven