9 november. Lezing: ‘De geschiedenis van de Sint-Rochusput’ door Adelin Remy

Het is honderdtwee jaar gelden dat de eerste buurtvereniging in Horn, de ‘Rochusput’ werd opgericht. Het honderdjarig jubileum had dan ook twee jaar leden gevierd moeten worden, maar de corona-epidemie stak daar een stokje voor. Dat is wel heel toepasselijk voor een
buurtvereniging die genoemd is naar een heilige die eeuwenlang werd ingeschakeld om epidemieën te bestrijden.
 
Sint Rochus werd de tweede patroon van de Martinusparochie, na een succesvolle actie van deze heilige bij de bestrijding van een epidemie
in Horn in 1880. Wie Sint Rochus was en waarom hij de patroon van de ‘put van het brook’ werd, kwam aan de orde in het verhaal dat Adelin
Remy vertelde over de honderdjarige put.
ook de oprichters van de put werden door Adelin voor het voetlicht gebracht, en dan met name de eerste voorzitter Harrie Caris, de ‘Sjnor van ’t
Brook’, die maar liefst 45 jaar op zijn post bleef en met veel verve zijn taak uitoefende. Ook de andere opeenvolgende voorzitters van de put
passeerden de revue. Adelin liet zien in welke activiteiten de Rochusput van het Brook uitblonk en nog steeds uitblinkt. Ook werd duidelijk waar
de ‘put’ precies ligt, en hoe de buurtvereniging zich tot op de dag van vandaag inspant om het
erfgoed van de SintRochusput te bewaren en te beschermen.
Het werd een leuke avond, niet alleen voor de bewoners van het Brook, maar ook voor Hornenaren van de andere putten, die veel zullen hebben
herkend in het verhaal van de SintRochusput.
De lezing werd bezocht door 61 belangstellenden.
 
Rochusput 1    Rochusput 2
 
Naar boven