Natuurstenen grafkruisen

Natuurstenen grafkruisen

De twee oudste natuurstenen grafkruisen van het kerkhof te Horn zijn aangewezen tot gemeentelijk monument en bevinden zich tegen de kerkhofmuur aan de achterzijde van de kerk, adres Raadhuisplein achter 7. Een derde kruis is in de loop van de tijd verdwenen.

 

Kruis 1, gesitueerd tegen de kopse kant van de kerkhofmuur. 

Het eerste kruis is vervaardigd uit natuursteen en is aan de bovenzijde voorzien een driehoekige beëindiging. Het draagt de volgende inscriptie:

 

kruis-kerkhof.jpgIHS

AO 1626

DE[N] 1 AV

GVSTI

IS IN GOT

VERSTO[RVEN]

IEHENNA

LINSSEN DIE DOCH

TER VAN IOHAN

LINSSEN GOT TRO ST DIE

SEEL

IHS (Christusmonogram). Anno 1626, op 1 augustus is in God gestorven Jehenna de dochter van Johan Linssen. God troost de ziel.

De familienaam Linssen of Lenssen kwam in de zeventiende eeuw in Horn vaak voor. Verdere gegevens over Johan Linssen en zijn dochter Jehanna zijn niet bekend.

 

Kruis 2, gesitueerd tegen de kerkhofmuur.

Het tweede kruis is eveneens vervaardigd uit natuursteen en is kleiner van afmeting dan het eerste kruis. Omdat het kruis vermoedelijk achterstevoren tegen de kerkhofmuur is geplaatst, zijn er geen inscripties zichtbaar. Er is echter wel ooit een afschrift gemaakt, dat als volgt luidt:  

 

 

IHS

HIER LIGGEN

BEGRAEVEN IAN VOS

STARF ANNO 1628 DEN 18 IANVARY EN

PIETER VOS IN SYNDER TIJT WACHMEESTER VAN HORN STARF AO 1669

DEN 5 NOVEMB. ENDE CATHARINA VAN AS SYNE

HUYS VROVWE STARF AO 16[..]

 

IHS. Hier liggen begraven Jan Vos, stierf anno 1628 op 18 januari, en Peter Vos, in zijn tijd wachtmeester van Horn, stierf anno 1669 op 5 november, en Catharina van As, zijn huisvrouw (echtgenote), stierf anno 16..

Peter Vos was wachtmeester op kasteel Horn en leenman van de adellijke leenzaal van het graafschap Horn. Zijn vrouw Catharina was een dochter van Peter van Ass alias Stricken, pachter van Beurickshof en stamvader van de familie Van Ass.

 

Kruis 3.

In het midden van de twintigste eeuw moet dit kruis nog aanwezig zijn geweest, maar sindsdien is het zoekgeraakt. De inscriptie was als volgt:

AO 1646

DEN 22

IANWARY

STARF MARIA IANSSEN

HVISVROWE VAN

WILHEM PETERS

GODT SIJ

Anno 1646 op 22 januari stierf Maria Janssen, huisvrouw (echtgenote) van Wilhem Peters. God zij …

Willem Peters en Maria Janssen zijn de stamouders van de familie Peters die in de zeventiende en achttiende eeuw hoeve De Donck in de Roermondse Weerd pachtte. Hun zoon Herman Peters trouwde met Maria Vos, dochter van Peter Vos en Catharina van Ass (zie kruis 2).

 

Bron: Mart Graef, “Peters in de Weerd, eilandbewoners in Limburg”, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 49 nr. 3 (2021), 63-81.

 

 

 

 

Naar boven