lidmaatschap

De doelstelling van de vereniging is het cultuur- en erfgoed vast te leggen, te bewaren en toegankelijk te maken voor onze generatie en voor ons nageslacht.
De vereniging organiseert elke maand een bijeenkomst. Deze avond is ook bedoeld als inloop-avond voor niet-leden om kennis te maken met onze vereniging. Daarnaast worden tentoonstellingen georganiseerd, excursies naar objecten van historische waarde gehouden en boeken uitgegeven.
  • Iedere woensdag is vanaf 14.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag in ons heemkundelokaal waarbij leden en niet-leden van harte welkom zijn.
  • Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden. Tevens wordt een jaarverslag opgesteld met verslaglegging van activiteiten van het verenigingsjaar.
  • De vereniging verzamelt materiaal van historische aard dat wordt bewaard in een centraal archief.
  • U kunt met korting publicaties van de Heemkundevereniging verwerven.
Zoals u ziet heeft onze vereniging genoeg te bieden.
 
Lid worden 
Indien U belangstelling heeft voor onze vereniging en u wilt lid worden, dan kunt u dit kenbaar maken via de knop ‘CONTACT’ of via de mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor een ‘gezinslidmaatschap’. Iedereen op hetzelfde adres kan een gezinslidmaatschap nemen. Elk gezinslid heeft dezelfde statutaire rechten als een individueel lid. Nadeel ervan is, U ontvangt slechts per adres ëënmaal een jaarboekje en éénmaal korting op publicaties die verschijnen.
 
Contributie
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie wordt bij voorkeur eenmaal per jaar automatisch geïnd. Elk lid wordt gevraagd de penningmeester te machtigen voor een eenmalige jaarlijkse automatische incasso van de contributie.
De contributie bedraagt:
1. individueel lidmaatschap per maand € 3,00 (per jaar € 36,00);
2. gezinslidmaatschap per maand € 4,00 (per jaar € 48,00).
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 
Voordelen lidmaatschap
Als lid heeft u gratis toegang tot alle door de vereniging georganiseerde lezingen en exposities. U ontvangt de jaarlijkse kalender met historische prenten uit Horn en het jaarverslag en u heeft stemrecht op de ledenvergaderingen. Tevens ontvangt u korting op de door de vereniging uit te geven publicaties, excursies en wandelingen.
 
Aanmelding/afmelding
U kunt zich op elk tijdstip aanmelden. De betaling van de contributie is vanaf datum aanmelding. Het lidmaatschap kunt u op elk tijdstip opzeggen, zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn. De contributie voor het lopend kalenderjaar blijft u verschuldigd.
 
Naar boven