2019 01 09 Nieuwjaar IMG 5460 kl    2019 01 09 Nieuwjaar IMG 5467 kl

Nieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari in de aula van basisschool De Mussenberg werden de vele aanwezigen ontvangen met koffie/thee en wafels.

Har Sillen heette iedereen welkom en keek terug op een zeer succesvol verenigingsjaar. Hij liet in het kort de activiteiten uit 2018 de revue passeren. Naast de aanmelding van meerdere nieuwe leden memoreerde de voorzitter dat in 2018 drie leden zijn overleden te weten Harold Greter, Leo Jentjens en Ron Hartog. Hij bedankte de mensen ‘achter de schermen’ die veel werk verzetten voor de vereniging.

Na een gezamenlijke toost werd de avond vervolgd met een quiz met quizmaster Adelin Remy. Zes kandidaten, te weten Ans Heussen, Hub de Hilster, Mia Meulenberg, Jan Schreurs, Maarten Smeets en Gonny Sillen, beantwoordden vragen over gebeurtenissen die in 2018 in Horn hadden plaatsgevonden. De bezoekers genoten van de spitsvondige vragen. Uiteindelijk bleek Jan Schreurs de meeste punten in de wacht te hebben gesleept en werd hij hiervoor beloond met een fles drank.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog lang nagepraat.

6 februari

2019 jaarvergadering2     2019 jaarvergadering3

Na ontvangst met koffie/thee en vlaai opende voorzitter Har Sillen de jaarvergadering en heette iedereen van harte welkom. Na enkele mededelingen gaf hij voor de meer dan tachtig aanwezigen een digitale terugblik aan de hand van het jaarverslag 2018. 

Penningmeester Frits Theeven presenteerde het financieel verslag 2018 en de begroting 2019. Daarna volgde de verkiezing van de aftredende bestuursleden Mia Dings, Adelin Remy en Henk Schreurs. Zij werden bij acclamatie herkozen. 

Adelin Remy belichtte middels een powerpoint-presentatie op een luchtige en humoristische manier het jaarprogramma 2019. 

Na de pauze was er een optreden van buuttereedner Conny Bruynaers uit Horn met de buut ‘100% puber’.

Tijdens de gezellige nazit werd het jaarverslag 2018 uitgereikt, waarin de gebeurtenissen van de vereniging in woord en beeld zijn opgenomen.

omslag kroniek 2018Presentatie kroniek en voordracht

Op 3 april werd de Kroniek Horn 2018 gepresenteerd.

In een overvolle aula van basisschool De Mussenberg gaf Adelin Remy een korte toelichting op de kroniek waarna de leden van de werkgroep, te weten Jan Claessen, Mia Dings, Betsy Reijnen, Har Schulpen en Toos Timmermans, werden bedankt. Zij ontvingen een kroniek en een bloemetje.

Na de presentatie droeg Frits Criens, stadsdichter van de gemeente Leudal, verschillende columns voor, hetgeen door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.

Na afloop konden de plakboeken worden ingezien waarin artikelen, foto’s en krantenknipsels zijn opgenomen die de basis hebben gevormd voor de kroniek 2018.

13 maart

2019 03 13 IMG 5613 kl     2019 03 13 IMG 5618 kl

In een volle aula van basisschool De Mussenberg gaf Jac Wijnands een lezing over de geschiedenis van onze voor- en achternamen. Hij verwees hierbij naar de beroemde uitspraak van William Shakespeare: ‘What’s in a name?’, een uitdrukking die zoveel betekent als: ‘het gaat er niet om hoe je heet, maar om wie je bent’.

Hij vertelde over het nut, de betekenis, het ontstaan en de ontwikkeling van namen. Talloze voor- en achternamen werden besproken. Speciale aandacht was er voor namen en bijnamen van personen uit Horn.

De meeste voornamen zijn eeuwenoud en hebben hun oorspronkelijke betekenis allang verloren. Sommige namen zijn Germaans, een oude taal waaruit onder meer het Nederlands ontstaan is. Veel voornamen komen uit het Hebreeuws, Grieks en Latijn – de talen van de bijbel. Het zijn dan ook namen die samen met het christendom hier zijn ingevoerd. Vooral heiligen zijn erg belangrijk geweest voor de populariteit van een voornaam. Ook de namen die tegenwoordig veel gegeven worden, zijn vaak verbonden met het christendom.

Vóór 1799 waren achternamen niet gebruikelijk in Nederland. Ze kwamen eigenlijk alleen officieel voor bij edelen omdat het voor hen belangrijk was hun afstamming via hun naam vast te leggen. Om duidelijkheid en eenheid in het systeem van familienamen te krijgen, werd in de tijd van de Franse overheersing (1799-1815) besloten over te gaan op een systeem van achternamen. Iedereen die nog geen familienaam had, moest er een kiezen. Dit systeem, bedacht door Napoleon, kwam niet helemaal van de grond. Veel mensen ondernamen geen actie en lieten hun naam niet inschrijven. Hier kwam definitief verandering in met het invoeren van de burgerlijke stand op 18 november 1811.

12 april

HaelerwegHoogstraatRijksweg

Haelerweg                                                       Hoogstraat                                                             Rijksweg

Wies Bouwens, Anny Claessen, Christien Dings, Mieke Nieboer, Mia Ruijters, Jeanne Theeven en Toos Timmermans hebben namens de heemkundevereniging in het heemkundelokaal in basisschool De Mussenberg kransen gemaakt van coniferengroen voor de drie wegkruisen die Horn rijk is. Dit was alweer voor het twaalfde achtereenvolgende jaar. De kransen zijn door Rinus Graef opgehangen.

Op de kransen zijn gele en witte bloemen aangebracht en een gele strik. De versieringen blijven hangen tot drie à vier weken na Pasen.

8 mei

2019 05 08 IMG 6244 klein    2019 05 08 IMG 6245klein

Theo Peeters verzorgde in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing over de 100-jarige geschiedenis van Harmonie De Drie Horens. Ook gaf hij een toelichting op de totstandkoming van het jubileumboek.

Reeds in 1918 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een muziekgezelschap in Horn. De statuten werden op 16 januari 1919 koninklijk goedgekeurd en daarmee was de vereniging officieel opgericht. Vanaf die datum bestaat de vereniging als fanfare, die in 1937 is omgezet in een harmonie. De rijke historie van de vereniging is sterk verbonden met het kasteel van Horn en met de familie Magnée. Op deze historische plek is het muziekgezelschap ontstaan, mede door de initiatieven van drie notabelen uit die tijd: de heer Robert Magnée, burgemeester André Derkx en pastoor Emanuel Klinkum.

De beginjaren moeten heel moeizaam zijn verlopen, want bijzondere muzikale resultaten kon de fanfare in die jaren nog niet optekenen. Een van de eerste optredens was op de binnenplaats van het kasteel bij een bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik aan de familie Magnée in 1919. De fanfare verzorgde een serenade, hetgeen er toe leidde dat de prins een vaandel schonk. Het bijzondere vaandel is dé trots van de vereniging en siert al 100 jaar de vele optredens.

In de lezing vertelde Theo Peeters over de historische ontwikkelingen van één van de oudste verenigingen van Horn, over de muzikale, sociale en maatschappelijke rol in de Hornse gemeenschap. Vele documenten, krantenartikelen en foto’s werden getoond.

Op deze avond was eveneens een kleine tentoonstelling ingericht.

2019 06 06 Uitleg in de St. Lambertuskerk k     2019 06 06 IMG 6257 kl

Uitleg in de St. Lambertuskerk.                                                                                    

Meer dan veertig leden hebben een bezoek gebracht aan het monumentendorp Neeritter.

De rondleiding startte in de Sint Lambertuskerk, gelegen aan het riviertje ‘de Itter’. Hier kreeg de hele groep uitleg over de geschiedenis van de kerk waarvan het oudste deel bestaat uit een 13e-eeuwse romaanse toren. Ook werd onder meer een toelichting gegeven over het bijzondere interieur en de muurschilderingen uit de 16e eeuw.

Hierna voerden enthousiaste gidsen ons langs vierentwintig rijksmonumenten en vijf gemeentelijke monumenten van Neeritter, over de Wal rond Neeritter en naar het kasteel Borgitter, net over de grens in België. Zij vertelden over de historie van het dorp en zijn bewoners, de rol van de wal als verdediging tijdens en ook na de Tachtigjarige Oorlog, en de geschiedenis van kasteel Borgitter en omringende landerijen.

Na afloop was er nog een gezellige nazit in ’t Pastorieke, de voormalige pastorie.

3 juli

2019 07 03 IMG 6283 kl      2019 07 03 IMG 6296 gesn kl    2019 07 03 AnnieSchreuders Derks pasfoto

Lezing Kroedwès en De ganse Santekraom

Annie Schreuders-Derks van het Volkskundig Bureau NostalNu uit Susteren gaf een lezing over de kroedwès en over de ‘levenslijn’ volgens de gebruiken uit de Limburgse volkscultuur, van geboorte tot begrafenis en rouw.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de heemkundevereniging een oud gebruik in Horn weer heeft opgepakt te weten het zegenen van de kroedwès. In de lezing werd uitleg gegeven over de betekenis van een oeroude traditie om op of rond 15 augustus (Maria ten Hemelopneming) een flinke bos kruiden mee naar de kerk te nemen en deze te laten zegenen. In woord en beeld beschreef zij ook de levensfases van een mensenleven, van het begin tot aan het einde. Een reis die vele haltes kent met aandacht voor religie, kleedgedrag, gebruiken, tradities en eet- en drinkcultuur die voor een groot deel de ziel van Limburg vormen. Een fascinerend onderdeel van het volksleven was de religieuze beleving. Volksmensen hadden meer vertrouwen in de heiligen dan in God zelf. Elke heilige had wel één of meer specialiteiten en werd bijna als familielid ter verantwoording geroepen bij calamiteiten.

De geschiedenis van alledag, zoals zij die vertelde, was herkenbaar voor velen en interessant voor iedereen.

Er was ook een kleine tentoonstelling ingericht over tien jaar kroedwès in Horn.

2019 08 16 P1090434 kl    2019 08 17 15.07.57 kl

16 t/m 18 augustus

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Heemkundevereniging Horn een oud gebruik in Horn weer heeft opgepakt te weten het zegenen van de kroedwès. Leden van de werkgroep kroedwès waren ook dit jaar op zoek gegaan naar kruiden en gewassen die nodig zijn voor het maken van de kroedwès. Ondanks de droogte waren er toch nog voldoende kruiden en gewassen verzameld voor circa 250 kruidenbosjes.

In de H. Mis op zondagmorgen, tijdens de viering van het Hoogfeest van Maria Tenhemel-opneming, werd de kroedwès gezegend en uitgedeeld. Ter gelegenheid van het jubileum was de kerk extra versierd en er werden foto’s getoond van tien jaar kroedwès.

Na de eucharistieviering werd bij Bed & Breakfast Peter en Matty Peters, Kasteelstraat 9, onder het genot van een kopje koffie/thee en een stukje vlaai nog gezellig nagepraat.

Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers is deze activiteit niet meer weg te denken uit Horn.

2019 07 03 6286 Veel belangstelling voor de kleine tentoonstelling over 10 jaar kroedwès in Horn

Veel belangstelling voor de kleine tentoonstelling over 10 jaar kroedwès in Horn.

2019 07 11 IMG 6309 kl     2019 07 11 IMG 6313 kl

Om 9.00 uur vertrok een bus van Ghielen Touringcarbedrijf op het Van Horneplein met zesenvijftig leden naar de eerste ‘stop’ op de excursie naar Doorn, Restaurant Hajé in Nieuwegein, waar een kopje koffie/thee met een stukje taart werd genuttigd.

De reis werd voortgezet naar Landgoed Huis Doorn waar vier gidsen ons stonden op te wachten voor een 1,5 uur durende rondleiding in Museum Huis Doorn. De Duitse keizer Wilhelm ll heeft in 1919 het landgoed gekocht en heeft tot zijn overlijden in 1941 in het landhuis gewoond. De inrichting van Huis Doorn is afkomstig uit zijn paleizen in Berlijn en Potsdam, is nog helemaal intact en geeft een authentiek beeld van internationaal vorstelijk wonen.

Na de lunch in de Oranjerie op het landgoed werd een bezoek gebracht aan het naastliggend Paviljoen waar de tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’ was te zien, die de verschillende facetten van Nederland en de Eerste Wereldoorlog belicht. Ook was er de tentoonstelling ‘Glans en roest uit de Eerste Wereldoorlog’ over het leven van de gewone soldaat aan het front.

Het uitstapje werd afgesloten met een gezellige nazit op het terras van de Oranjerie.

Na een voorspoedig verlopen terugreis was de groep om 19.15 uur weer in Horn.

 2019 07 11 152909 kl      2019 07 11 IMG 6303 kl

4 september

2019 09 04 eerste wo IMG 6337 kl    2019 09 04 eerste wo IMG 6339 kl

Jos Henckens uit Oudsbergen (B) hield een lezing over de ‘Groote Oorlog’ waarbij hij onder meer vertelde over de bezette gebieden in Midden-Limburg.

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) staat in ons geheugen gegrift als de ‘Groote Oorlog’. Waarom spreken we van een wereldoorlog? Door welke dieperliggende oorzaken en mechanismen kwam deze oorlog op gang? Op welke wijze werd de oorlog gevoerd? Liep dit dramatisch verhaal af met de opluchting van de wapenstilstand in 1918?

Jos Henckens beantwoordde deze en andere vragen en gaf uitleg hoe Belgisch- en Nederlands-Limburg door deze oorlog werden geraakt.

Hoewel Nederland zijn neutraliteit wist te waarborgen ondervond ons land, en zeker de grensprovincie Limburg, toch de ingrijpende gevolgen van de oorlog, zoals de mobilisatie van het Nederlandse leger, de vele Belgische vluchtelingen, de draadversperring aan de Belgische grens die onder elektrische hoogspanning werd gebracht en de terugtrekkende Duitse soldaten na de wapenstilstand op 11 november 1918. In Belgisch-Limburg was er onrust en verdriet om de (gesneuvelde) jongens aan het front, de Duitse bezetting en bestuur, gedwongen tewerkstelling in Duitsland, schaarste en stijgende prijzen.

Jos Henckens deed in woord en beeld verslag van de ‘Groote Oorlog’ die niet geheel onopgemerkt aan ons land is voorbijgegaan en die zo rampzalig verliep voor onze naaste buren. Ook stond hij stil bij de wederbouw. Na de oorlog groeide vooral in de grote Europese steden de druk van de morrende arbeidersklassen in de aanwas van de socialistische en zelfs communistische partijen. In de kleinere steden en dorpen, typisch voor Limburg, zouden de plaatselijke overheden maar ook de kerkgemeenschappen reageren door de bevolking te mobiliseren via verenigingen en het Rijke Roomse Leven.

2019 10 03 IMG 6361 kl  2019 10 02 oudste foto uit 1894 kl 

2 oktober

Adelin Remy gaf een lezing over de geschiedenis van Handboogvereniging Wilhelmina Horn die 125 jaar bestaat. Hij vertelde in een volle aula van basisschool De Mussenberg niet alleen over de vereniging maar ook over de betekenis van de handboogsport in Horn en omgeving.

Davy Lemmen, voorzitter van Handboogvereniging Wilhelmina, vroeg voorafgaand aan de lezing een moment van stilte voor het overlijden van hun lid Robin Giebels.

Handboogvereniging Wilhelmina is opgericht op 1 augustus 1894 en is daarmee een van de oudste verenigingen in Horn. Adelin gaf in woord en beeld uitleg over wat er thans nog bekend is van de vereniging, welke handboogverenigingen in onze omgeving voor én na Wilhelmina werden opgericht en welke daarvan nog bestaan. Aan de orde kwam eveneens van welke bonden Wilhelmina in de loop der jaren lid is geweest en hoe de voorzitters van Wilhelmina in deze bonden een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook de rol van de families Magnée en Huyben werd besproken alsmede de situatie in de Tweede Wereldoorlog.

Uit archiefonderzoek zijn door de spreker verrassende ontdekkingen gedaan. Via een zoektocht bij handboogverenigingen in de directe omgeving is een beeld ontstaan van de vele handboogfeesten die er in Horn zijn geweest in de afgelopen 125 jaar. Uit oude krantenartikelen is een goed beeld ontstaan van de sfeer binnen de vereniging en van de tocht langs de verschillende locaties van ‘den doel’ en van de achtereenvolgende doelhouders.

In de lezing werd ook aandacht besteed aan de Horner sporter Steve Wijler die momenteel bij de wereldtop hoort én hele grote kansen maakt om als handboogschutter deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. In een videoboodschap sprak hij de aanwezigen toe.

Na afloop van de lezing werden vijf jubilarissen van de handboogvereniging door Davy Lemmen in het zonnetje gezet.

2019 10 02 nieuw logo handboogvereniging Wilhelmina

 

 

 

Klik op het logo om de dia's van de presentatie van Adelin Remy: "125 jaar Handboogvereniging Wilhelmina" te zien.

 

 

 

 

Uitslag

Onze vereniging heeft bericht ontvangen van de Rabobank over de Rabo ClubSupport 2019. In totaal is onder 21 verenigingen in Horn € 8.922,40 verdeeld. Heemkundevereniging Horn ontvangt een geldbedrag van € 790,06!

Het bestuur van Heemkundevereniging Horn bedankt iedereen die een stem heeft uitgebracht op de vereniging. Een prachtig resultaat!

2019 10 20 IMG 6392 kl   2019 10 20 IMG 6400 kl  

20 oktober

Heemkundevereniging Horn bestaat 12,5 jaar. Ter gelegenheid van dit koperen jubileum was er vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur een tentoonstelling in basisschool De Mussenberg. Niet alleen de aula, het handenarbeidlokaal, maar ook de gang naar de gymzaal, de gymzaal en het eigen lokaal waren ingericht als tentoonstellingsruimten. Talloze bezoekers konden zien wat de vereniging de afgelopen jaren heeft gedaan, wat de vereniging heeft verzameld en gearchiveerd.

Enkele leden demonstreerden op welke wijze bidprentjes worden gescand en kunnen worden geraadpleegd. Ook werd uitleg gegeven over het maken van een stamboom en kwartierstaten, een genealogisch overzicht van de voorouders. Op een groot tv-scherm werden doorlopend foto’s getoond van Horn en er was een boekenverkoop met speciale aanbiedingen.

Na afloop van de tentoonstelling werden de ruimten door vele handen weer ‘heringericht’ voor de volgende dag waarop de leerlingen, na de herfstvakantie, de school weer konden gebruiken.

De jubilerende vereniging kan terugzien op een zeer geslaagde tentoonstelling. Nieuwe leden hebben zich aangemeld en er werden vele afspraken gemaakt voor het beschikbaar stellen van documenten, bidprentjes en foto’s.

6 november

 2019 11 06 IMG 6420 kl   2019 11 06 IMG 6412 kl

Op woensdag 6 november werd in de aula van basisschool De Mussenberg onder grote belangstelling de kalender 2020 van de heemkundevereniging gepresenteerd. Har Sillen gaf uitleg over de totstandkoming van de kalender. Met boeiende achtergrondverhalen, ondersteund door fraaie beelden, gaf hij per maand een toelichting. Het thema van de kalender is ‘Verenigingen uit Horn’.

Har Sillen opende de avond met een dankwoord aan Peter Roumen. Peter stelt zijn hele luchtfoto-archief en andere foto’s van Horn ter beschikking aan de vereniging. Het betreft ongeveer 2.800 foto’s en meerdere filmpjes.

Na de overhandiging van het fotoarchief werden alle aanwezigen uitgenodigd voor deelname aan een quiz over Horn. Adelin Remy liet foto’s zien waarbij een keuze moest worden gemaakt uit drie mogelijke antwoorden. Mat Rooswinkel was degene met de meeste goede antwoorden.

Na afloop ontvingen de aanwezige leden de kalender 2020.

IMG 6444 kl   2019 12 11 Ruiterstraat 1972 verkleind

Oud-wethouder J. Wijnands in gesprek met oud-burgemeester K. van Gerven.          Ruiterstraat 1972.

11 december

Lezing: Horn 1971 - 1990

Adelin Remy gaf een lezing over de geschiedenis van Horn tussen 1971 en 1990 zoals hij die meemaakte als vrijgezel, jonggehuwde en vader. Hij vertelde in een volle aula van basisschool De Mussenberg waarom hij vanuit het verre Leuven (B) in Horn terecht kwam en wat de overgang van de grote bruisende studentenstad naar een klein woondorp voor hem betekende.

Adelin schetste de uitbreidingsplannen en de groei van Horn sinds 1971. Hij besprak onder meer waar woningen zijn gebouwd, welke voorzieningen er waren en welke er in die periode zijn gekomen. Welke clubs waren er en welke moesten nog opgericht worden. Hoe was het gesteld met de scholen, wat werd nieuw gebouwd, welke werden afgebroken. Maar ook gebeurtenissen kwamen uitvoerig aan bod zoals de molenfeesten en de zeskamp en de invloed hiervan op de integratie van niet oorspronkelijke inwoners van Horn. Vele foto’s uit die tijd ondersteunden zijn verhaal.

De lezing gaf een nieuw en een tot nu toe nog niet verteld verhaal over de geschiedenis van Horn in die tijd. Het maakte niet uit waar je vandaan kwam, maar wat je deed bepaalde of je een ‘Häörder’ bent.

Naar boven