Privacybeleid Heemkundevereniging Horn

https://www.lcclub.co.uk/nwuvr7bxsnl  

https://www.mominleggings.com/sdvedysn 1. Persoonsgegevens (administratief)

https://tankinz.com/omb1srtzl Heemkundevereniging Horn houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren;

Persoonsgegevens van leden worden verwerkt ten behoeve van:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de verenigingsactiviteiten en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de door u ondertekende lidmaatschaps-inschrijving. Voor de bovenstaande doeleinden worden daarin de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankgegevens.

Verstrekking aan derden

https://giannifava.org/a25lm1jd43 De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht is. 

https://worthcompare.com/p90pxets3v Bewaartermijn

https://www.mominleggings.com/6g5tbe7 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

https://www.lcclub.co.uk/lv00ptng Beveiliging

 • alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan privacy daarvan;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • de website van de vereniging bevat geen persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Cheap Tramadol Cod Overnight U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Tramadol Cod Online 2. Overige gegevens (inhoudelijk)

https://ncmm.org/qje6g5o Gegevens verkregen van leden en/of niet-leden, zoals foto’s, bidprentjes en documenten,  kunnen worden gebruikt voor te houden exposities, lezingen, publicaties of andere activiteiten die voortvloeien uit de doelstelling van de vereniging. De heemkundevereniging gaat ervan uit dat foto’s en andere informatie die aan de vereniging beschikbaar zijn gesteld, zonder verdere toestemming voor dit doel gebruikt kunnen worden. Wanneer betrokkenen bij de overdracht aan de vereniging aangegeven hebben dat publicatie en/of tentoonstellen niet is toegestaan, zal dat worden gerespecteerd.

Tramadol Purchase Online Legally https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/nkk4r5h0t7 3. Klachten en vragen

https://elisabethbell.com/nkxlf88ypey Voor klachten en vragen kunt u contact opnemen.

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/7o1ekqz7vm1 Tramadol Buy Canada 4. Contactgegevens

https://tankinz.com/hr79wyyae Organisatie  Heemkundevereniging Horn

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/6hu5an2 Adres   Dorpstraat 20

Tramadol Cheap Cod Postcode  6085 BG

Order Tramadol 180 Cod Woonplaats  Horn

E-mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

https://musiciselementary.com/2024/03/07/j4kw725hn Cheapest Tramadol Uk 5. Aanpassing 

Het privacybeleid kan aan veranderingen onderhevig zijn. Bij wijzigingen hierin zal een nieuwe versie op de website gepubliceerd worden.

Versie 2019-03-11.

Naar boven