Het landschap van Midden-Limburg

11 december 2018

2018 12 12 lezing Benoit1      2018 12 12 Lezing Benoit2 

Benoît Locht uit Echt gaf in de aula van basisschool De Mussenberg een boeiende lezing over het landschap van Midden-Limburg en dat van Horn en omstreken in het bijzonder, over de ontwikkeling van het landschap, de nederzettingsgeschiedenis en de menselijke aanpassing.

Benoît Locht (1946) is aan de Rijks Universiteit Luik afgestudeerd als botanicus en landschapsecoloog. Naast bestuurslid van de Milieufederatie Limburg en voorzitter van de Heemkundekring Echter Landj is hij ook voorzitter van de Natuur Historische Vereniging Pepijnsland.

In de lezing vertelde de heer Locht dat landschappen niet enkel ontstaan door geologische processen maar dat ook de mens de rol van landschaps(ver)vormer steeds meer overneemt. Terwijl de eerst genoemde krachten zo’n 10.000 à 12.000 jaar geleden speelden, heeft de mens deze rol vanaf de vroege Middeleeuwen overgenomen.

In Limburg is de Maas als geologische vormgever lange tijd dominerend geweest. Dit is nu nog in het landschap rond Horn goed zichtbaar in de vorm van rivierterrassen en -meanders. Daarnaast is ook de wind gedurende een kortere periode bepalend geweest voor de dekzanden en de duinen op de Beegderheide en Hornerheide. De mens heeft met de kennis van de geologie het landschap in bezit genomen. Aanvankelijk zonder noemenswaardige invloed maar later – en dat vooral sinds de Middeleeuwen – heeft hij het landschap meer en meer naar zijn hand gezet.

Aan de hand van divers kaartmateriaal (Google Earth, historische kaarten van rond 1800 en 1900, Hoogtekaart Nederland) en foto’s van de diverse landschappen, kwam de landschapsontwikkeling van Midden-Limburg en in het bijzonder van Horn en omgeving aan de orde. Tenslotte werd besproken dat deze landschapsprocessen niet uniek zijn maar dat ze overal zijn te herkennen, mits we daar oog voor hebben.

 

Sites voor landschapsonderzoek

* https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ 

* http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/

* http://topotijdreis.nl/

* https://pdokviewer.pdok.nl/

* http://geoplaza.vu.nl/cms/news/286-geomorfologische-kaart-nu-open-data#

* http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/?mode=gallery&view=gallery&q=minuutplans%20Horn&rows=1&page=1

Naar boven