Beste leden van de heemkundevereniging,

Toen we het jaarprogramma van de heemkundevereniging voor 2020 samenstelden, hadden we er geen idee van dat dit jaar heel anders zou verlopen dan alle voorgaande jaren in de geschiedenis van onze vereniging. De lente was nog niet eens aangebroken toen we met vrijwel al onze activiteiten moesten stoppen. Vanaf de ene op de andere dag konden we geen lezingen, geen excursies, geen bijeenkomsten meer organiseren. Even hadden we nog de hoop dat dat na een paar weken weer over zou gaan, maar al gauw bleek dat de anderhalvemetersamenleving ook voor onze vereniging voorlopig het ‘nieuwe normaal’ zou blijven.

Een vereniging bestaat voor haar leden. We hebben geprobeerd die een hart onder de riem te steken (ook al was dat dan van chocolade) en enige afleiding te bezorgen (al leverde dat nog een hele puzzel op), maar we zien uit naar het moment dat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Intussen werken wij enthousiast aan het jaarprogramma voor 2021. Hoe dat er uit gaat zien weten we nog niet precies, maar aan ideeën is geen gebrek.

We hebben er alle vertrouwen in dat we, langzaam maar zeker, ons verenigingsleven weer op gang kunnen brengen. We hebben samen heel wat in te halen!

Met hartelijke groet,

Bestuur van Heemkundevereniging Horn

Beste leden,

Enige maanden geleden hoopten we nog optimistisch dat we rond deze tijd weer voorzichtig met enige activiteiten zouden kunnen beginnen, maar het ziet er niet naar uit dat binnenkort alles weer als vanouds zal zijn. Toch willen we als bestuur niet stil blijven zitten, en ons zeker niet stil houden ten opzichte van onze leden. In het bestuur bespreken we – op gepaste onderlinge afstand – wat er wel en niet kan, en daarvan houden we jullie graag op de hoogte.

Het zal nog wel even duren voordat we weer reguliere bijeenkomsten kunnen houden, maar ideeën zijn er genoeg. We denken erover om wanneer dat weer mogelijk is (en de regels dat toelaten) lezingen en soortgelijke activiteiten in kleine kring te organiseren (maximaal 30 personen). Dat houdt in dat deelnemers zich van tevoren zullen moeten aanmelden, maar we kunnen de betreffende activiteit meerdere keren laten plaatsvinden (’s middags en ’s avonds, twee avonden na elkaar of op twee opeenvolgende woensdagen), zodat niemand iets hoeft te missen. Natuurlijk zal de ruimte zodanig worden ingericht en de logistiek zodanig worden georganiseerd dat de regels zorgvuldig in acht genomen kunnen worden. Veiligheid staat voorop!

Iets om naar uit te zien: de heemkundekalender 2021 is in de maak.

Nog iets om naar uit te zien: het is weer tijd om onze leden een hart onder de riem te steken, zoals dat ook al eens in juli is gebeurd. Er wordt nog op gepuzzeld in welke vorm dat het beste kan, maar binnen enkele weken zal dat duidelijk worden.

Natuurlijk horen we ook graag jullie ideeën en suggesties. Laat ze ons weten!

Hartelijke groet en blijf gezond,

Namens het bestuur van Heemkundevereniging Horn,

Har Sillen

Naar boven